O nás

Naša advokátska kancelária svojim klientom poskytuje komplexné poradenstvo a služby najmä v oblastiach obchodného, občianskeho, pracovného a rodinného práva, vrátane zastupovania klientov v sporovom konaní. Právne poradenstvo poskytujeme aj zahraničným klientom v anglickom jazyku.

Naším hlavným cieľom je spokojnosť klienta s poskytovanými právnymi službami, ktoré sú založené najmä na flexibilite, dynamickosti a odbornosti. Súčasťou našich služieb je aj spolupráca s daňovými poradcami, exekútormi a notármi.